ปลดล็อคปัญหาธุรกรรมออนไลน์ด้วย
Escrow Payment

กว่า 2 ปีที่โลกต้องเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม โดยผลสำรวจชอง Tofugear [1] พบว่าร้อยละ 45 ของผู้บริโภคทั่วเอเชียวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายออนไลน์แทนการใช้ช่องทางการค้าปลีกแบบเดิมใน 12 เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อต้องซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ โอกาสที่จะถูกโกงจึงมีสูงกว่าการซื้อสินค้าจากหน้าร้าน เนื่องจากไม่ได้พบผู้ขายโดยตรงและไม่ได้สัมผัสสินค้าจริง อ้างอิงจากผลสำรวจของ Marqeta [2] พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 67 คิดว่าการชอปปิงออนไลน์มากขึ้นในช่วงโควิด-19 ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการฉ้อโกง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริโภค

Escrow Payment คืออะไร ?

Escrow Payment คือระบบที่เข้ามาปลดล็อคปัญหาจากการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คำว่า Escrow อาจจะเป็นคำใหม่ที่หลาย ๆ คนไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จัก แต่คนที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่คุ้นเคยกับคำนี้อยู่บ้างจะรู้ว่า Escrow คือ การกำหนดให้มีคนกลางหรือ Escrow Agent ทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ตามสัญญาให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามเจตนาของคู่สัญญา โดยคนกลางจะเป็นผู้ถือเงินของคู่สัญญาฝ่ายที่จะต้องชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญา [3]

ในต่างประเทศมีหลายธุรกิจที่ให้บริการ Escrow Payment สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางถือเงินค่าสินค้าเมื่อผู้ซื้อชำระเข้ามา และผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อผู้ซื้อได้รับและกดยอมรับสินค้า เรียกได้ว่าเป็นระบบการชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ซื้อและผู้ขายตลอดกระบวนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีของระบบ Escrow Payment

  • สร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์

  • ผู้ซื้อลดความเสี่ยงจากการถูกโกง เนื่องจากระบบจะไม่ชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าและกดยอมรับสินค้า

  • ผู้ขายปลอดภัยจากผู้ซื้อที่ชำระค่าสินค้าไม่ตรงเวลา หรือชำระไม่ครบถ้วน


หากนึกไม่ออกว่ากระบวนการทำงานของ Escrow สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นอย่างไร ให้นึกถึง Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีในประเทศไทย Shopee มีบริการ Escrow Payment ที่เรียกว่า Shopee Guarantee [4] โดยทุกยอดการชำระเงินค่าสินค้าจะอยู่ที่บัญชีของ Shopee ก่อนที่จะโอนไปยังร้านค้า เมื่อผู้ซื้อกดยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องการความปลอดภัยจึงใช้ Shopee เป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้า เรียกได้ว่าระบบ Escrow Payment สามารถจัดการความกังวลของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างตรงจุด และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน อันจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เพิ่มขึ้น

ที่มา :

[1] “Beyond COVID-19: How Asia’s retailers can navigate the post-pandemic new normal.” https://www.fbicgroup.com/internal-site/wp-content/uploads/documents/Beyond_COVID-19.pdf (accessed Feb. 25, 2022).

[2] “Survey: Digital fraud grows along with e-commerce,” Chain Store Age. https://chainstoreage.com/survey-digital-fraud-grows-along-e-commerce (accessed Feb. 25, 2022).

[3] พืชมงคลพิชัย, “กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา,” สำนักกฎหมายธรรมนิติ, Apr. 30, 2009. https://www.dlo.co.th/legal-articles/1874 (accessed Feb. 27, 2022).

[4] “Seller Education Hub.” https://seller.shopee.ph/edu/article/3206 (accessed Feb. 27, 2022).


โดย : สิริภัทร อิ่มสอาด