Contact Usติดต่อเรา

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด (สำนักงานใหญ่)

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Telephone: 02-147-0789
Email: contact@storemesh.com

ที่ตั้งบริษัท