5 เครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์

ที่จะช่วยให้ธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

'เทรนด์' ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ และเป็นกุญแจสำคัญแห่งการประสบความสำเร็จ เพราะเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเทรนด์ที่กำลังจะมาในอนาคตล้วนเป็นความต้องการของผู้บริโภค ถ้าหากธุรกิจปรับตัวได้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้นก็จะทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และนำมาสู่ผลกำไรขององค์กรในที่สุด

ข้อดีของการติดตามเทรนด์ไม่ได้มีเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่รวมถึงโอกาสในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วย หากผู้ประกอบการมองเห็นสัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ก่อนธุรกิจอื่น ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และทดลองตลาดได้ก่อนใคร โอกาสแห่งความสำเร็จจึงเพิ่มมากขึ้น เมื่อประสบความสำเร็จเป็นรายแรก ๆ จึงมีแนวโน้มที่จะเอาชนะคู่แข่งและเป็นผู้นำตลาดได้นั่นเอง

ดังนั้น การติดตามเทรนด์จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถติดตามเทรนด์ด้วยการสมัครสมาชิกกับบริษัทการตลาดเพื่อรับอีเมลข่าวสาร เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรายอื่น รวมถึงติดตามการดำเนินงานของคู่แข่งหรือสร้างพันธมิตรกับคู่ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับค้นหาหรือวิเคราะห์เทรนด์ ซึ่งช่วยให้การติดตามเทรนด์เป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาในการวิเคราะห์มากขึ้น โดยบทความนี้จะขอยกตัวอย่างเครื่องมือที่น่าสนใจจากต่างประเทศจำนวน 4 ชิ้นด้วยกัน ดังนี้


Glimpse 

ระบบวิเคราะห์เทรนด์จากสหรัฐอเมริกา ที่สามารถระบุแนวโน้มเทรนด์ในอนาคตด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและหัวข้อต่าง ๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจากทั่วทั้งโลกผ่านจดหมายข่าวรายเดือน โดยรับจากการสมัครเป็นสมาชิกกับ Glimpse นอกจากนี้ สามารถใช้ระบบได้ผ่านส่วนขยายของโครม (Chrome Extensions) ที่มีชื่อว่า Google Trends Supercharged เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ Google ในการค้นหาเทรนด์และคำสำคัญ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ข้อมูลการค้นหาในแต่ละเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ช่องทางที่ได้รับความนิยม เป็นต้น

Glimpse สามารถชี้แนวโน้มของเทรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ความงาม เทรนด์ทางธุรกิจ เทรนด์การเงิน เทรนด์สุขภาพ เทรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค เทรนด์กิจกรรมความบันเทิง รวมถึงเทรนด์แฟชัน เรียกได้ว่าเป็นระบบที่สามารถแสดงเทรนด์ในอนาคตได้อยากหลากหลายและครบถ้วนระบบหนึ่ง


Trends.co

เว็บไซต์คาดการณ์แนวโน้มเทรนด์ในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ โดย Trends.co ได้ให้ความหมายของ ‘เทรนด์’ ไว้ว่าเป็นไอเดีย ชุมชน และกิจกรรม ดังนั้น Trends.co จึงจัดทำฐานข้อมูลเทรนด์หลากหลายผลิตภัณฑ์และอุตสากรรม รวมทั้งจดหมายข่าวรายเดือนเพื่อนำเสนอแนวโน้มธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทราบและประหยัดเวลาในการวิจัยตลาด นอกจากนี้ ยังเกิดการรวมตัวเป็นชุมชนบนพื้นที่ของเว็บไซต์นี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการพบเจอคนที่มีศักยภาพเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจหรือนักลงทุน อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการที่มีความสามารถและเคยประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเองมาแล้ว

ในส่วนของกิจกรรม Trends.co ยังจัดหาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มาฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ เช่น การทำ SEO การตลาด การระดมทุน เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้เพื่อความสำเร็จในอนาคต


Sonar

Sonar เป็นซอฟต์แวร์ประเภทให้บริการทางด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้งานด้วยระบบคลาวด์ (Data-as-a-Service: DaaS) ที่มุ่งคาดการณ์เทรนด์ในอนาคตแบบเรียลไทม์ โดยผู้พัฒนาได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นร่วมกันกับศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งเยอรมนี (DFKI) ซึ่งคุณสมบัติของ Sonar มีดังนี้

ข้อมูลเทรนด์ของ Sonar นั้นรวบรวมจากผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ บทความจากผู้เชี่ยวชาญ สิทธิบัตรและข้อมูลจากสื่อมวลชน เช่น ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ซึ่งมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทุกวัน ก่อนจะนำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มเพื่อสำรวจข้อมูล (Data Exploration) ตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) และทำนายแนวโน้มได้แม่นยำมากขึ้น พร้อมทั้งนำมาแสดงแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


Trend Watching: Amplify

Amplify พัฒนาโดย Trend Watching เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์เทรนด์ประเภท SaaS (Software-as-a- Service) ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นแนวโน้มเทรนด์ในอนาคตได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพียงแค่เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม จะสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ดังนี้

ข้อมูลเทรนด์ของ Amplify นั้นครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ บริการทางการเงิน การค้าปลีก สุขภาพและความเป็นอยู่ การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น ความบันเทิง เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม การศึกษา และยานยนต์ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคและนำไปต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่มลูกค้าของตน เพื่อความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต

จากเครื่องมือเหล่านี้พบว่า ฟีเจอร์สำคัญของระบบวิเคราะห์เทรนด์ คือ การค้นหาเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จากแหล่งข้อมูลสำคัญทั่วโลก และรายงานแนวโน้มเทรนด์ในอนาคต ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาวางแผนธุรกิจได้อย่างรอบคอบ และพัฒนาสินค้าและบริการสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาวิเคราะห์จึงช่วยให้ผู้ประกอบการใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าและคาดการณ์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้น อันนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจนั่นเอง 


InnovateTH: Storemesh

InnovationTH ของ Storemesh สัญชาติไทยได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางของไทยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มเทรนด์ในตลาดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือทั้งภายในและต่างประเทศ โดยสรุปข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีการผลิตของโลกที่ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีฟังก์ชันที่สามารถช่วยในการค้นหาและติดต่อพาร์ทเนอร์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ ซี่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการโดยตรง โดย InnovationTH มีฟังก์ชัน ดังนี้


ข้อดี

ข้อเสียถึงเวลาวิเคราะห์เทรนด์ตลาดเพื่อเป็นผู้นำในอุตสหกรรม

ด้วยระบบ ‘InnovateTH’ จาก Storemesh

ทดลองใช้งานได้ที่ https://innovateth.com/ 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

อีเมล: contact@storemesh.com

หมายเลขโทรศัพท์: 02-147-0789
โดย : ภูษณิศา บุญเอนก, วศิน วรรคตอน