E-Commerce Platform

E-commerce Platform สามารถเพิ่มยอดขายธุรกิจของคุณ 20% และได้้รับเงินทันทีโดยไม่ผ่านตัวกลาง พร้อมคืนทุนไวภายใน 1 ปี 

แม้สถานการณ์ COVID-19 จะทำให้หลายธุรกิจถึงขั้นเลิกกิจการกันไป ในทางกลับกันธุรกิจ E-Commerce กลับเติบโตสวนกระแส ข้อมูลจาก ฝ่ายวิจัยธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP Research) [1] พบว่าในปี 2020 ขนาดตลาด E-Commerce ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 80% จากปี 2019 สวนทางกับมูลค่าค้าปลีกผ่านทางหน้าร้าน (Store-Based Retail) ที่หดตัวถึง 11% สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคไปสู่ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการก็ปรับตัวและเข้ามาแข่งขันบนช่องทาง E-Commerce มากขึ้นเช่นกัน เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันแม้ผู้คนออกไปใช้ชีวิตกันปกติ แต่ E-Commerce ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย [2] คาดการณ์ว่า ปี 2022 ธุรกิจ B2C E-commerce ขยายตัวราว 13.5% แสดงให้เห็นว่าการขายสินค้าออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง แม้เป็นยุคหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

แต่เมื่อเข้าสู่ E-commerce ผู้ประกอบการต้องเจอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเงินจากการขายช้า เพราะแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในไทยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินผ่านตัวกลาง ต้องรอการยืนยันจากผู้ซื้อ จึงจะได้รับเงิน ปัญหายอดขายไม่ถึงเป้า เพราะช่องทางขายสินค้าน้อย หรือลูกค้าค้นหาร้านค้าไม่เจอ รวมทั้งปัญหาค่าธรรมเนียมจากการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นเพิ่มขึ้น เช่น Shopee Lazada แจ้งว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป [3]

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขายออนไลน์ได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาดังกล่าวและเพิ่มยอดขายจากเดิมกว่า 20% Storemesh จึงมีบริการพัฒนา E-commerce Platform ในราคาเริ่มต้นเพียง 200,000 บาท และคืนทุนภายใน 1 ปี เป็นการเพิ่มช่องทางขายให้ผู้ประกอบการจากเดิมที่มีเพียงหน้าร้านเท่านั้น โดยงานวิจัย [4] พบว่าการเพิ่มช่องทางขายทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% ยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่มียอดขายเฉลี่ยปีละ 50 ล้านบาท กำไร 2.5 ล้านบาทต่อปี เมื่อเพิ่มช่องทางการขายด้วย E-commerce platform ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านบาท กำไร 3 ล้านบาท เห็นได้ว่ากำไรเพิ่มขึ้นถึง 500,000 บาทต่อปี เท่ากับว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 1 ปีเท่านั้น

 ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้เท่านั้น E-commerce Platform ของเรายังช่วยลดค่าธรรมเนียมการขายและการทำธุรกรรมจากการใช้แพลตฟอร์มอื่น ยังไม่รวมค่าส่งเสริมการขายอื่น ๆ และที่สำคัญคุณจะได้รับเงินจากการขายทันที โดยไม่ผ่านตัวกลาง เพราะเป็นการโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรง แตกต่างจากแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่จะได้รับเงินก็ต่อเมื่อลูกค้ายืนยันสินค้าเท่านั้น

นอกจากนี้ E-commerce Platform ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ สามารถค้นหาเจอได้ง่ายและปรากฏบนลำดับต้น ๆ เมื่อค้นหาใน Google ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจที่จะซื้อสินค้าและบริการ พร้อมช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างสะดวก ด้วยการบันทึกข้อมูลการซื้อของลูกค้า เช่น สินค้าใดขายได้มากที่สุด ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่จังหวัดใด ความถี่ในการซื้อซ้ำ และสามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นรายงาน กราฟ หรือ Export ไฟล์ในรูปแบบ Excel พร้อมการวิเคราะห์เบื้องต้น

อย่างไรก็ตามหากจะให้เปลี่ยนจากการทำธุรกิจเดิม ๆ ให้เป็น E-Commerce คงจะเป็นเรื่องคิดหนักของผู้ประกอบการไม่น้อย เพราะต้องเตรียมพร้อมทั้งเงินทุน บุคลากร และเวลาสำหรับเรียนรู้การทำงานของระบบ ซึ่งทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

เว็บไซต์: https://www.storemesh.com

อีเมล: contact@storemesh.com 

หมายเลขโทรศัพท์: 02-147-0789


เอกสารอ้างอิง

[1] “ตีแผ่สมรภูมิ E-Commerce ไทย ตรงไหนคือโอกาส” [Online]. Available: https://media.kkpfg.com/document/2021/Aug/(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1)%20KKP%20Research_ecommerce.pdf. [Accessed: Jun. 22, 2022]

[2] “B2C E-commerce กลุ่มสินค้า ปี’ 65 คาดขยายตัวราว 13.5% ...จากการดึงส่วนแบ่งหน้าร้านโดยเฉพาะอาหารและของใช้ส่วนตัว (กระแสทรรศน์,” ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. [Online]. Available: https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/B2C-E-commerce-z3309.aspx. [Accessed: Jun. 22, 2022]

[3] “Shopee กับ Lazada จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากร้านค้าอีก 1% เริ่ม 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป,” บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, Apr. 22, 2022. [Online]. Available: https://www.provision.co.th/2022/shopee-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-lazada-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2. [Accessed: Jun. 22, 2022]

[4] “Building With Bricks and Mortar: The Revenue Impact of Opening Physical Stores in a Multichannel Environment” [Online]. Available: http://marketingandmetrics.com/wp-content/uploads/2020/06/6.-Building-With-Bricks-and-Mortar.pdf. [Accessed: Jun. 24, 2022]

Back