Big Data

ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ธุรกิจเล็กไม่ควรมองข้าม

เมื่อเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูล คำว่า Big data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ คงเป็นคำที่หลายคนคุ้นเคย หลายธุรกิจมีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในบทความที่ผ่านมา เราได้พาไปทำความรู้จักกับวิธีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น Data Science หรือ Data Analytics แล้ว จะเห็นได้ว่าข้อมูลขนาดใหญ่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม Big Data ไม่ได้เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises : SME) ก็สามารถใช้ Big Data ได้เช่นกัน เพราะธุรกิจขนาดเล็กแต่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในบริษัทนั้นไม่ได้เล็กตาม การนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้จึงสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลสำรวจของ Oxford Economics [1] ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการเติบโตของ SME และ Big Data ถือเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

SME จะเริ่มต้นใช้ Big data อย่างไร ?

วันนี้เราจะพาไปดู 5 แนวทางในการประยุกต์ใช้ Big Data สำหรับ SME กันค่ะ

1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

สิ่งแรกที่ควรทำก่อนการนำเอา Big Data มาใช้ คือการตอบคำถามให้ได้ว่าต้องการที่จะรู้เรื่องอะไร ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาใด เช่น ใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการขนส่งให้ใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นต้น ซึ่งการกำหนดเป้าหมายในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมว่าจะเก็บอะไร เก็บอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

2. เลือกใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น

การเลือกข้อมูลมาใช้งานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพราะการเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายไปกับข้อมูลที่ไม่ได้สนใจ หรือไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ ควรเลือกใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อตอบรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ธุรกิจค้าขายต้องการใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า หรือ Customer Insight อาจเลือกใช้เพียงข้อมูลยอดการสั่งชื้อสินค้า หรือจำนวนคนกดไลก์ กดแชร์สินค้าบนช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น

3. เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ปัญหาของ SME คือข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรและงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณจำนวนมากมาลงทุนกับเทคโนโลยีได้ ดังนั้นจึงอาจเลือกใช้เครื่องมือฟรีในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น หากธุรกิจมีเว็บไซต์สามารถใช้ Google Analytics [2] เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ในการทำการตลาด

4. จัดหาบุคลากร

นอกจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม กำลังคนก็เป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นกัน เพราะเทคโนโลยีต้องอาศัยคนในการควบคุมและดำเนินการ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้ ดังนั้นบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านเทคนิคในการจัดการข้อมูล เช่น Data Engineer Data Scientist เป็นต้น

5. มองหาบริษัท Outsource

SME สามารถมองหาตัวช่วยอย่างบริษัท Outsource เพื่อช่วยบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบครบวงจร ข้อดีของการจ้างบริษัท Outsource คือมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดการข้อมูล

Digital Storemesh เป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบครบวงจร ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้บริการเกี่ยวกับ Big data ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาชุดโครงสร้างข้อมูล เป็นต้น บริษัทของเราพร้อมจะช่วยองค์กรของคุณในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยทีมงานคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา:

[1] “Website.” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/311357755_An_Overview_of_Big_Data_for_Growth_in_SMEs

[2] P. Oldham, “Big Data for Small Business: 8 SMB Data Solutions - businessnewsdaily.com,” Business News Daily, May 21, 2018. [Online]. Available: https://www.businessnewsdaily.com/6358-big-data-solutions.html. [Accessed: Mar. 08, 2022]


โดย : สิริภัทร อิ่มสอาด