Data Platform

เครื่องมือสำคัญในยุคข้อมูล

จะทำอย่างไรเมื่อการจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ แต่บางองค์กรกลับประสบปัญหาด้านการจัดการข้อมูล มีข้อมูลในมือจำนวนมาก แต่ไม่สามารถจัดการให้เป็นระบบ นั่นหมายถึงองค์กรไม่สามารถผลักดันการใช้ Big data ให้ประสบความสำเร็จได้ ถึงเวลาที่คุณจะต้องมองหาโซลูชันเพื่อทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจให้มากที่สุด

วันนี้การจัดการข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะดิจิทัลสโตร์เมซ องค์กรที่มุ่งช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ได้พัฒนา Data Platform แพลตฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูล ที่สามารถลดความยุ่งยากและสามารถจัดการข้อมูลทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Data Platform คือแพลตฟอร์มบริการจัดการข้อมูลชนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยแพลตฟอร์มจะช่วยนำเข้าข้อมูลจากต้นทาง จัดเตรียม คัดแยก และจัดเก็บข้อมูล ตามเวลาที่กำหนดอย่างเป็นระบบ และช่วยยกระดับการให้บริการข้อมูลด้วยการจัดเก็บเมทาดาตา (Metadata) และการจัดทำสายสกุลข้อมูล (Data Lineage) สำหรับการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล พร้อมทั้งระบบค้นหาข้อมูลที่ช่วยสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาข้อมูลและนำเข้าข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ได้ทันที และที่สำคัญแพลตฟอร์มยังมีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการยกระดับความปลอดภัย เรียกได้ว่าสามารถจัดการข้อมูลอย่างรอบด้านและครอบคลุมตลอดวัฎจักรของข้อมูล (Data Lifecycle) ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้า การค้นหาและตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลและไฟล์เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากราคาจะเป็นเรื่องหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจแล้ว คุณสมบัติต่าง ๆ ที่คุ้มค่ากับราคาก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ Data Platform ของดิจิทัลสโตร์เมซ


ทำไมต้องใช้ Data Platform ของดิจิทัลสโตร์เมซ

1. การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO29110

Data Platform พัฒนาตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานสากล ISO29110 ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและมีการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ระบบจัดการข้อมูลที่มีมาตรฐาน

2. มี 4 service สำคัญ ช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโต

Data Platform ประกอบด้วย 4 service สำคัญ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

นอกจากคุณจะได้ระบบจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐาน พร้อมบริการที่ช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประโยชน์สำคัญที่จะได้รับจาก Data Platform คือข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ของคุณจะถูกรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อีกทั้งข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อหรือใช้ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนองค์กร พัฒนาสินค้าและบริการให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบัน  

ได้เวลาเลือกระบบจัดการข้อมูลที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อให้สามารถทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีความท้าทาย ให้ Data Platform แพลตฟอร์มบริการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แบบครบวงจรของเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล: contact@storemesh.com 

หมายเลขโทรศัพท์: 02-147-0789


โดย : สิริภัทร อิ่มสอาด