Front-end Developer

อาชีพยอดนิยมในยุคดิจิทัล

ในยุคที่ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาชีพที่มาแรงในตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็คงไม่พ้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในวงการโปรแกรมเมอร์ Front-end Developer หรือนักพัฒนา Front-end ถือเป็นหนึ่งตำแหน่งในสาย Developer ที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่ง Front-end Developer คือ นักพัฒนาในส่วนของ Front-end หรือที่เรียกกันว่า หน้าบ้าน ซึ่งเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) กล่าวคือเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น หน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่าง ๆ รูปภาพ เป็นต้น

หน้าที่ของ Front-end Developer คือการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้ออกมาสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ ดังนั้นผู้ที่อยากเริ่มต้นงานสาย Front-End ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ หรือมีทักษะเชิงเทคนิคโดยหลัก ๆ จะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโค้ด ได้แก่ JavaScript, HTML, CSS เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม เช่น Visual Studio Code, CodePen เป็นต้น รวมถึงต้องมี Soft Skills อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เนื่องจากต้องทำงานร่วมการตำแหน่งอื่น ๆ เช่น UX/UI Designer, Graphic Designer, Writer และทีมอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปภาพ เนื้อหา ข้อความต่าง ๆ ประกอบกันออกมาเป็นหน้าเว็บไซต์ที่สมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม Front-end Developer ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานอยู่เสมอ เมื่อต้องทำให้ความสวยงามและความสะดวกต่อการใช้งานเกิดขึ้นจริงร่วมกันบนส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้งานมากที่สุด Front-end Developer จึงต้องมีการออกแบบและวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้เว็บไซต์มีหน้าตาเช่นเดียวกับที่ Web Designer ออกแบบ โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม จนได้เว็บไซต์ตรงตามแบบและตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงต้องมีประสิทธิภาพที่ดี อย่างไรก็ตามหากมองอีกมุมจะพบว่าความท้าทายก็สามารถปลุกความสนุกในการทำงานขึ้นมาได้เช่นกัน เพราะความท้าทายทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการคิดหาวิธีที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่ท้าทายบ่อยครั้งนี้ จะทำให้คุณกลายเป็น Front-end Developer ที่แข็งแกร่ง

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า Front-end Developer เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก Web Designer ให้ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นผู้ที่อยู่ในสายงานนี้จึงต้องหมั่นอัปเดตภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และดีไซน์แนวใหม่ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในสาย Front-end ให้เชี่ยวชาญ เพื่อเติบโตในสายงานดังกล่าวและพัฒนาเป็น Specialized Developer ต่อไปในอนาคต


โดย : สิริภัทร อิ่มสอาด